Đổi thẻ cào

 

 Admin đang nhận GDTG/ĐỔI TIỀN free phí nhé!!!     

WEB MIN RÚT 1.000đ ,TỰ ĐỘNG XỬ LÝ TRONG 5SFREE PHÍ RÚT

►SAI MỆNH GIÁ - 50 % THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN 

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web KHÔNG xử lý. 

    Support Facebook

   ● Support Zalo

   ● Support Telegram 

► NHÓM ZALO 1NHÓM ZALO 2 NHÓM TELEGRAM    

Mặc định:  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý 13.7 % 13.7 % 13.7 % 13.3 % 13.3 % 14.3 % 14.3 % 15.3 % 15.3 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 13.5 % 13.5 % 14.5 % 14.5 % 15.5 % 15.5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đại Lý 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đại Lý 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 %
Thành viên 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Đại Lý 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý 13 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm thành viên Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Đại Lý 23 % 20 % 19.5 % 18.5 % 18.5 %
Thành viên 24 % 21 % 20 % 19 % 19 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Đại Lý 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 % 24.5 %
Thành viên 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ Thẻ 2.000.000đ Thẻ 5.000.000đ
Đại Lý 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Thành viên 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.